Блудливый змај је отео принцезу и хтео да поиметь, али Марио са помоћником га опередили