Експедиција земљани расе аватара изненада претвара у групу лупит у дрво