Добро темперированный евра пилетина двоструке пенетрације изашлих жеребцами у свим позама